Pályázati kiírás óvodavezető pozícióról

A Pillangó Óvoda fenntartója, a Rózsakert Baptista Közösség

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodavezető pozícióra

Óvodánk 2011-ben indult, 2 csoportos óvoda, 35 kisgyermekkel.

Óvoda honlapja: www.pillangoovi.hu                              Fenntartó honlapja: www.rbk.hu

 

Az óvodánk:

Evangélizáló – „…tegyetek tanítvánnyá minden népet.” (Mt. 28,19)

Hisszük, hogy az óvodai munka eszköz Isten kezében, hogy a családokhoz eljusson a Jóhír.

 

Szolgáló – „… szeretetben szolgáljatok egymásnak” (Gal. 5, 13)

Valljuk, hogy a bennünk élő reménység attól válik hitelessé és vonzóvá mások számára, ha cselekedeteink mögött érzékelik a szolgáló lelkületet.

 

Befogadó – „…ne legyen személyválogatás a ti hitetekben” (Jak. 2,1)

Tapasztaljuk, hogy milyen pozitív hatással van a gyerekek érzelmi intelligenciájának alakulására, hogy óvodánkba mozgássérült gyermekek is járnak, akik konduktor irányításával vesznek részt az óvoda mindennapi életében.

 

Olyan élő hitű keresztény óvodapedagógus jelentkezését várjuk, aki a fenti értékekkel összhangban vállalja az óvoda szakmai munkájának irányítását.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: 1223 Budapest Dézsmaház u. 33.

E-mailben: iroda@rbk.hu

Jelentkezési határidő: az állás betöltéséig, folyamatosan várjuk a jelentkezéseket.

 

Pályázati feltételek

A jogviszony időtartama:

Teljes munkaidős határozatlan idejű óvodapedagógus munkaviszony, 4 hónapos próbaidővel. Ennek fennállása a vezetői megbízás érvényességének feltétele.

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás kezdetben 1 évre szól, és három évente újítjuk meg kölcsönös elégedettség alapján. (Szándékaink szerint a felveendő vezetőt hosszú távon alkalmazzuk.)

A munkavégzés helye: 1223 Budapest Dézsmaház u. 33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda szakmai, gazdasági és személyi tevékenységének vezetése. Az intézmény zavartalan működtetése, pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése (fenntartói segítséggel). Kapcsolattartás a fenntartóval és a nevelési oktatási, közművelődési intézményekkel, a nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott intézményvezetői feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Jelentkezési feltételek:

 • óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, (ennek hiányában készség kinyilvánítása arra vonatkozóan, hogy 2 éven belül megkezdi a szakvizsga megszerzésére      irányuló tanulmányait)
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • rendezett magán- és hitélet, illetve a biblia értékeivel összhangban álló életvitel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai elhivatottság, önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat
 • számítógép alapszintű használatának ismerete,
 • irodai alkalmazások középszintű ismerete (Word, Excel, Outlook)

 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz
 • végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (munkába álláskor kérjük majd)
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány (munkába álláskor kérjük majd)
 • lelkipásztori ajánlás
 • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével, munkába álláskor kérjük majd)
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai fejlesztési elképzeléseket
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja: kölcsönös megállapodás szerint vagy akár azonnali munkakezdéssel.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:

A Jelentkezőket a Fenntartó képviselői hallgatják meg. Döntéshozó a Rózsakert Baptista Közösség Vezetősége.

 

Budapest, 2020. július 9.