Igehirdetések 2014

90. zsoltár: Mózes imája „Uram Te voltál hajlékunk nemzedékről, nemzedékre…” – Kovács Géza igehirdetése

      1. rbk_igehird_2014_12_28_kovacs_geza

90. zsoltár: Mózes imája „Uram Te voltál hajlékunk nemzedékről, nemzedékre…” Menedékház a viharban. Isten örökkévaló. Az ember földi élete egy álomnyi idő a végtelen Isten időmércéjén.  Mózes bölcsességet kér Istentől. Napok mérlegelése, számvetés mindig, de év végén különösen aktuális. Bölcs szív által vezérelt elme, tervezésfontossága. Ma vagyunk felelősek azért, mit teszünk holnap. Reggel az Ő kegyelmével örvendezve induljunk el. Rendezzük el saját napjainkat, időnket. Mi közösségünk összetartó ereje? Növekedés, változások, tervek Rózsakertben.

Lenyűgöző történetek – Grész Gábor igehirdetése

      1. rbk_igehird_2014_12_25_vde_gresz_gabor

Lenyűgöző történetek: a karácsonyi történet különleges helye a világtörténetben, melyben a korlátlan Isten halandóvá vált. Lelkünkben mind gyógyító, reménykeltő, megváltó hősre várunk. Jézus születése az időszámításunk kezdete, fordulópont. Lukács evangéliuma 1: 26-38. A fiatal Mária Gábriel arkangyallal történt váratlan találkozása Názáretben. Megdöbbentő váratlan hír. Kérdése, hogyan létezik ez? Szentlélek által megtörténő csoda. Mária nagy feladatot kapott Istentől, elfogadó válasza az egyetlen jó választás. A mi életünkben jó válaszunk által„megszülethet” a Megváltó!

Advent – Pollák András igehirdetése

      1. rbk_igehird_2014_12_14_pollak_andras

Advent. A várakozás, számítunk valamire. Látnunk kell a célt. Jelenések 21: 1-7.„és láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve”. Istennek terve van az életünkkel. Döntéseink sok mindent befolyásolnak. Fontos jó döntések meghozatala, prioritásaink átgondolása. Fő azonban az örökkévalóságba „befektetni”. Életünkkel Krisztust kell hirdetnünk egész földi létünkben. Szembe kell nézni a nehézségekkel, betegséggel, halállal is Istent dicsőítve. Tőlünk függ, hogy betöltjük-e feladatunkat ebben az életben.

Fodor Nándor igehirdetése

Technikai okok miatt nem történt felvétel!
Bemutató letöltése

Isten végleges diadala Jézus Krisztus által. – Id. Kovács Géza igehirdetése

      1. rbk_igehird_20141109_vde_id_kovacs_geza

Isten végleges diadala Jézus Krisztus által. Alapige: János jelenései, 19. fej. 15: 1-5. 3 eseményről szól. 1. esemény: Jézus teljes diadala az Antikrisztus felett. (Mai idők: a hittől való elszakadás időszaka. Szomorú statisztikák a kisszámú újjászületett keresztényről.) 2. esemény meghívó a Bárány menyegzőjére. Isten örököstársai, akik nem a szolgaság lelkét kapták. 3. esemény: Jézus átveszi a hatalmat a gyülekezettel együtt. Fehér ló = a győzelem jelképe. Vérbe mártott ruha. Utolsó,azaz második feltámadás. Reményik Sándor: Fáklya verem előtt: a győztes hadvezérről.http://mek.niif.hu/01000/01052/html/vers09.htm.

Kovács Géza igehirdetése

      1. rbk_igehird_20141102_vde_kovacs_geza

Bemutató –  Isten hatalmának megtapasztalása (.pptx)

X