Igehirdetések 2013

Mulandóságban az állandóság – Id. Kovács Géza igehirdetése

Ézsaiás 40: 6-. Két kiáltás. 1: Mulandóság. 2. Állandóság. Nem szabad eltitkolni a halált, el kell búcsúzni a haldoklótól. Cél nem a földi élet, hanem az örökkévalóság. Menjetek be a szoros kapun. Isten részéről egy cél van a megtérés. Vincellér kivágja a nem termő fákat. Az Isten igéje örök. Akié a fiú, azé az Élet. Legnagyobb csoda a személyes megszólítás. Spurgeon megtérése. Ézsaiás 51. Nézz Jézusra! Egészséges gyülekezetben sok a termő ág.

Karácsony: Fény és sötétség – Fodor Nándor igehirdetése

Karácsony: Fény és sötétség. Asztrofizikai példa, képekkel illusztrálva. Föld különlegessége: a lakható zónában van, légköre van, élhető víz. (Hatásos videó). Alapige: Ézsaiás 9: 2-6. „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát… mert egy gyermek születik nékünk.”

Sötétség nem a világosság ellentéte, hanem annak hiánya. Isten világosságát beengedni az életünkbe. Illusztráció egy pohár vízzel. Bűn: Isten hiánya. Jézus jellemzői: csodálatos tanácsos, erős Isten, aki megmenthet bennünket, örökkévalóság atyja, békesség fejedelme, seregek ura. „Ne félj”-ek a Bibliában. Egészség túlértékelése. Ellenpélda: Nick Vujicic. Nem mindig kapunk imameghallgatást.

Várakozás – Gyaraki Dávid igehirdetése

Az Ószövetségben (a bűnbeesés óta) a Messiásra vártak. Jézus idejében csodás politikai bravúrra, függetlenség kivívására. Krisztus után a Szentlélek eljövetelére, majd kiáradására. Utolsó időkben pedig Jézus visszajövetelére várunk.

Mindennapjainkban küzdeni kell az Istennel töltött időért „Légy csendben és várj az Úrra” Tudatos naponkénti döntést hozni. Miért fontos a várakozás? A türelemre, mely az engedelmesség bölcsője. Elfogadni az Ő akaratát, ez folyamatos harc saját egónkkal. Legyünk kitartóak!

Bemutató letöltése(.ppt)

Helyénvaló várakozás – Balázs Gábor igehirdetése

János 4: 23-30. Nyitott szívű várakozás. Hétköznapi példa: menyasszony és vőlegény esküvőre várása. Keresztény életünkben legnagyobb veszély a rutin, a megüresedés. Karácsonyi várakozás: édesanya, gyermek szemszögéből sem passzív. 2. Timóteus: 4-8. Vágyva várni, érzelem befolyásolja a gondolkodást. Tanuljunk meg jól várakozni, a várakozást tartalommal megtölteni.

Az emberi szív kapcsolatokra lett alkotva – Grész Gábor igehirdetése

Az emberi szív kapcsolatokra lett alkotva. Tönkrement családi, emberek közötti, nemzetek közötti kapcsolatok. Pascal: Isten formájú vákuum. Üresség betöltése: bálványokkal, teljesítménnyel. Istennel való kapcsolatban nem kell teljesíteni, hanem elfogadni. Nem tudunk nem imádni. Ha nem Istent, másokat: bálványokat, szüleinket, gyermekeinket, bárkit vagy bármit imádunk, „élve felzabál” bennünket. A bűn alapvetően hiánybetegség. Gazdag ifjú szomorúsága. Az emberi szív korrupt, romlott. Mai szlogen: a világban kívül, a körülményekben van baj. Jézus fordítva látja. Felelősség áthárítása. Megoldás: „szívátültetés”. Ezékiel 36: 26. „És adok néktek új szívet”!

Szeret az Úr bennünket – Bemerítkezés és bizonyságtételek

dr. Kovács Géza igehirdetése: Szeret az Úr bennünket. Apostolok cselekedetei: 8:26-39. Etióp kincstárnok útja és Isten keresése. Fülöp pedig nyitott: segítés felajánlása, kilép a “kényelmi zónából”. Nem várt események a szolgálatban. Ha teljes hiszedből hiszel! Elfogadni az áldozatot és befogadni Isten lelkét az életünkbe