Gyakorlati alkalmazások a családról, házasságról, gyereknevelésről. – Varga György

 

Varga György tanításának 1. része – 2012.01.25

Rövid tartalom:
A gyermeknevelés a jövő formálása: felelősség és lehetőség is egyben.
Mindenkiben egyéni családkép él, eltérve az általános érvényű Wikipédia meghatározástól.
A saját család kezdete: elszakadás egy másik, a szülői közösségből, ragaszkodás az új családhoz, felelősség vállalása, új út kezdete.
Szülőszerepek: először kapitány, majd edző, később tanácsadó, végül konzultáns.
Kapcsolat és eltérés a generációs életminták, modellek rendjében.
Tanulás a múltból, akár a szülők hibáiból is a kegyelem gyakorlása által. Mindaddig nem tudunk elszakadni a megkötözöttségekből, amíg fel nem ismerjük azokat.
Gondolkodjunk el, milyen pozitív és milyen negatív élmények értek bennünket gyermekként a saját családunkban.

Varga György tanításának 2. része – 2012.02.08

Rövid tartalom:
Férfi és női szerepek: apa: állandóan figyel, korrigál, int, buzdít és megerősít, anya: mindezekben segítőtárs, érzelmi támogatást, megértést tanúsít, gondoskodik, “dajkál”.
A család generálja a hatásokat. Miről szól a mi családunk: pénz, karrier, küldetés, szeretet? A példa fontossága. Ki a döntéshozó, van-e szeretet, milyen a konfliktusok, sikerek, nehézségek kezelése?
Keresztény értékeket csak keresztény családban, az adott példa alapján lehet jól elsajátítani!
Gyermekeinket ért környezeti káros hatások hosszú sorát gyűjtötték össze a jelenlevők.
Szülő: Igazi hős, bátor katona, a jó szülő példakép.
„Házépítés”: fontos nevelési elvekből: feltétel nélküli elfogadás (jobban szeretjük a konfekciót), elismerés, jelentőség érzés hangsúlyozása, gyengédség, szeretet, elérhetőség, közös élmények, elszámolás, felelősségtudat kialakítása, engedelmességre tanítás, jó döntésekre tanítás a rosszak alapján. Soha ne mondjunk le a gyerekünkről!

Varga György tanításának 3. része – 2012.02.22

Rövid tartalom:
Szeretetteljes család:
adó szeretet: „Adjatok és adatik néktek”.
Születésnél a babának üres a „szeretet-tankja”. Babusgatás, simogatás, gondoskodás fontossága. Később ezek a „rutinok” szeretetemlékké nemesednek.
A szeretetközlés módjai:
A gyerekek hallják, látják, gesztusokból, cselekedetekből, tapasztalják hogy milyen a szeretet a családban.
A „gyermekes család” új harmóniája:
A gyermek érkezése utáni helyzet sajátosságai. Meg kell élni, hogy Isten ajándéka a gyermek. Tipikus hiba: ha a szülők nem érnek már rá egymásra, csak a gyermekkel foglalkoznak.
Házasság életjelei:
Nincs változás a korábbi rutinokban, megbocsátás légköre, saját szerepek vállalása, jó kommunikáció, konfliktusok megoldása, jókedv…
Apai és anyai szeretet megnyilvánulásai:
Apa: közös tevékenység, hobbi, fizikai gondoskodás.
Anya: együtt játszás, babusgatás, érdeklődés, rendelkezésre állás, beszélgetés.
„Szeretetpróbáló” krízisek
Emberi szeretet: bár tökéletlen, de elkötelezett, elfogadó szeretet az ideális.

Varga György tanításának 4. része – 2012.03.07

Rövid tartalom:
Készülés a nevelésre. Önkritika fontossága: merjünk tükörbe nézni.  Szánjuk a nevelésre időnk legjavát, ne maradékelvűen foglalkozzunk gyermekeinkkel. Értelem, érzelem, akarat megoszlása a személyiségben. Határok felállítása nélkül nem lehet nevelni. Felelősség, tisztelet és mérlegelés törvénye. Példabeszédek 4: 1-4. Szülői tekintély megőrzése. A gyermekek tesztelik a felállított határokat. Légy következetes! A fegyelmezés nem megtorlás. Engedékeny, alkalmazkodó és akaratos, dacos gyermek előnyei, hátrányai. A szeretet a legjobb tanácsadó!

Varga György tanításának 5. része – 2012.03.07

Rövid tartalom:
A szülőség pásztorszívet igényel. Zsoltárok 23: 1-6. “Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm…. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján”
A “Pásztor” motivációja, munkája: elöl megy, juhai követik, biztonságot ad…
Nem kényszerből nevelni, gyönyörködni gyermekeinkben, örülni annak, ha jó irányban mennek a dolgok. A napi rutinjainkat nem árt néha felülvizsgálni, korrigálni!
Iránytű négy fontos eleme:
Fegyelmezés, nevelés
a Biblia szerint: feddés, megjobbítás, igazságra nevelés, jó útra terelés
Határozott vezetés: a vezető, „kapitány” messzebbre lát, nála a kormánykerék
Szeretet: a minőségi kapcsolat kulcsa a személyes szükségletek figyelembevétele
feltétel nélküli elfogadás, nem mondani le a „rosszakról” sem, ellenkezőleg őket jobban kell szeretni!
Együttérzés: Szabó Lőrinc: „Lóci óriás lesz” című verse.
Bele kell élni magunkat gyermekeink helyzetébe
Menjünk át az ő „jéghegyére”!