Álláshírdetés

A Pillangó Óvoda fenntartója, a Rózsakert Baptista Közösség

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodavezető pozícióra

Óvodánk 2011-ben indult, 2 csoportos óvoda, 35 kisgyermekkel.
Óvoda honlapja: www.pillangoovi.hu Fenntartó honlapja: www.rbk.hu

Az óvodánk

Evangélizáló – „…tegyetek tanítvánnyá minden népet.” (Mt. 28,19)
Hisszük, hogy az óvodai munka eszköz Isten kezében, hogy a családokhoz eljusson a Jóhír.
Szolgáló – „… szeretetben szolgáljatok egymásnak” (Gal. 5, 13)
Valljuk, hogy a bennünk élő reménység attól válik hitelessé és vonzóvá mások számára, ha cselekedeteink
mögött érzékelik a szolgáló lelkületet.
Befogadó – „…ne legyen személyválogatás a ti hitetekben” (Jak. 2,1)
Tapasztaljuk, hogy milyen pozitív hatással van a gyerekek érzelmi intelligenciájának alakulására, hogy
óvodánkba mozgássérült gyermekek is járnak, akik konduktor irányításával vesznek részt az óvoda
mindennapi életében.
Olyan élő hitű keresztény óvodapedagógus jelentkezését várjuk, aki a fenti értékekkel összhangban vállalja
az óvoda szakmai munkájának irányítását.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: 1223 Budapest Dézsmaház u. 33.
E-mailben: iroda@rbk.hu
Jelentkezési határidő: 2020. május 31. illetve folyamatosan az álláshely betöltéséig.

Pályázati feltételek

A jogviszony időtartama:
Teljes munkaidős határozatlan idejű óvodapedagógus munkaviszony, 4 hónapos próbaidővel. Ennek
fennállása a vezetői megbízás érvényességének feltétele.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás kezdetben 1 évre szól, és három évente újítjuk meg kölcsönös elégedettség alapján.
(Szándékaink szerint a felveendő vezetőt hosszú távon alkalmazzuk.)
A munkavégzés helye: 1223 Budapest Dézsmaház u. 33.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda szakmai, gazdasági és személyi tevékenységének vezetése. Az intézmény zavartalan
működtetése, pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése (fenntartói segítséggel). Kapcsolattartás
a fenntartóval és a nevelési oktatási, közművelődési intézményekkel, a nemzeti köznevelési törvényben
megfogalmazott intézményvezetői feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.

Jelentkezési feltételek:

óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség

 • o pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, (ennek hiányában
  készség kinyilvánítása arra vonatkozóan, hogy 2 éven belül megkezdi a szakvizsga megszerzésére
  irányuló tanulmányait)
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
 • egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • rendezett magán- és hitélet, illetve a biblia értékeivel összhangban álló életvitel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai elhivatottság, önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat
 • számítógép alapszintű használatának ismerete,
 • irodai alkalmazások középszintű ismerete (Word, Excel, Outlook)

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz
 • végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (munkába álláskor kérjük majd)
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány (munkába álláskor kérjük majd)
 • lelkipásztori ajánlás
 • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás,
  munkakör megnevezésével, munkába álláskor kérjük majd)
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai fejlesztési
  elképzeléseket
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. május 1. napjától

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:
A Jelentkezőket a Fenntartó képviselői hallgatják meg. Döntéshozó a Rózsakert Baptista Közösség
Vezetősége.

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2020. június 1