Közlemény

A Rózsakerti Baptista Közösség, mint a

Pillangó Óvoda (1223 Budapest, Dézsmaház u. 33.)

fenntartója,

a 2018/2019. nevelési évre történő jelentkezés idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról, a „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé.  Kattints a közleményért!